QUI SOM?

Som un grup de ciutadans i ciutadanes inquiets, compromesos amb la ciutat, però sense vinculació política. Fem ara un pas endavant perquè creiem que Figueres té moltes possibilitats, moltes potencialitats que volem que s'aprofitin, pel bé de la ciutat i pel de tots els que hi vivim.

D’ON VENIM?

Aquest grup neix de les reunions que Pere Casellas ha anat fent al llarg dels darrers mesos amb ciutadans d’àmbits ben diversos. Aquests diàlegs han servit per donar veu als ciutadans i per prendre el pols a la ciutat. Per això nosaltres creiem que el projecte encapçalat per Pere Casellas i el seu equip, amb la seva manera de fer, és el que necessita Figueres. I volem donar-li suport a través d'aquesta plataforma.

QUÈ VOLEM?

Des de “Compromesos amb Figueres” volem contribuir a proposar debats sobre els temes de la ciutat. Els ciutadans tenim molt a dir-hi. Per això volem fer escoltar la nostra veu i la dels nostres veïns, a fi de transmetre i aportar propostes per al projecte de ciutat que encapçala Pere Casellas. Un projecte més proper als ciutadans, més transparent i de la mà de tots els agents socials.

Hem dit que cal debat. I nosaltres volem generar-lo a través de diverses accions que portarem a terme per poder fer arribar el model de ciutat que proposem als nostres entorns veïnals i professionals.

Reiterem el nostre suport a l'equip que encapçala Pere Casellas, ja que tant el projecte que planteja com la manera de fer que està mostrant s’avé amb la nostra idea: fer una ciutat oberta, amb sentit crític, participativa i plural.

Ens atrau la idea d’una ciutat feta entre tots i per a tots, amb l’objectiu d’aconseguir un futur millor per als que hi vivim i treballem.

I volem fer partícips d’aquesta proposta els nostres conciutadans, convidant-los a llegir el manifest i a adherir-s’hi per tal que tothom que vulgui pugui dir-hi la seva.


MANIFEST


EIX SOCIAL

Una part important de ciutadans de Figueres presenta un índex d’envelliment elevat. Aquest col·lectiu de gent gran necessita respostes per part de l’administració. Ells han aportat a la ciutat durant tota la vida; és de justícia, doncs, que la ciutat els correspongui. Des del nostre projecte proposem beneficis socials que donin resposta a la problemàtica de la gent gran.

La crisi ha castigat amb duresa persones i famílies. Davant d’aquest panorama cal donar sortides dignes que acompanyin la gent que ho necessita amb eficiència i discreció. Tanmateix, però, els recursos són finits, i per tant, cal que s’administrin realment a qui ho necessita; el contrari fóra un malbaratament.

D’altra banda, aquest mateix escenari de pobresa embolcalla grups que fins fa ben poc no havien estat mai usuaris dels serveis socials, i als quals el fet de demanar ajuts els sobrepassa en totes les seves esferes, i sovint amaguen la problemàtica fins i tot als seus entorns més propers. Es fa necessària la creació de noves vies per atendre la vulnerabilitat socioeconòmica amb la discreció i dignitat que mereix cada cas en concret.

Per tot plegat cal que l’usuari sigui corresponsable d’allò que rep, i que aquesta coresponsabilitat sigui tinguda en compte en l’administració dels serveis que s’atorguen.

La joventut de Figueres és un altre dels eixos vertebradors del nostre projecte, en tant que és el futur, i per això mateix cal donar-li eines per a gestionar aspectes importants que l’entorn els presenta. Són aspectes cabdals que vetllen per una salut pública futura, que va molt més enllà de l’estretor de mires dels possibles quatre anys de govern. Són una mirada en clau de futur en el sentit més ampli del terme, en la construcció d’una Figueres millor.


CULTURA

La cultura és un eix vertebrador de riquesa. Figueres serà cultural, o no serà. No podem permetre errors ni indefinicions en aquest àmbit. La crisi no pot ser una excusa per desmantellar o menystenir el patrimoni que tenim.

Entenem que només potenciant la cultura podrem abastar en bones condicions la promoció econòmica d’una ciutat eminentment turística i comercial.

Creiem que una diagnosi de la situació cultural, compartida amb els agents culturals, com és el Pla de Cultura aprovat per la unanimitat de l’Ajuntament en el mandat anterior, és un bon punt de partida per establir uns principis consensuats sobre el model cultural a impulsar en una mapa clar dels actors i serveis culturals de la ciutat.

En aquest àmbit, l’Ajuntament ha de tenir una posició de lideratge i legitimitat reconeguda, tot fomentant una actitud activa de diàleg i receptivitat amb els sectors, establint com a prioritat una acció estratègica –a curt, mitjà i llarg termini—i essencialment cooperativa de l’acció cultural.

Diàleg amb els agents culturals professionals i amateurs, i impuls de la iniciativa cultural pública i privada a la ciutat, establint escenaris de creació, producció i exhibició cultural i fomentant l’arribada als diferents segments de públic per mitjà de les eines de comunicació tradicionals i, especialment, les innovadores.

Figueres ha de comptar amb un Consell Ciutadà de Cultura i una eina de gestió, com és un Institut Municipal de Cultura, que lideri i agrupi els nombrosos esforços dels agents i també dels amics de la cultura a la ciutat.


EDUCACIÓ

Figueres és una ciutat jove i diversa. S’ha de vetllar perquè tots els joves, independentment de l’origen geogràfic o social i de les seves capacitats econòmiques, tinguin igualtat de possibilitats per a formar-se i per accedir als recursos necessaris per a l’estudi. L’educació afavoreix la cohesió social. Per això cal continuar potenciant la difusió dels recursos, la col·laboració entre centres per amortitzar-los, el treball en xarxa, i la distribució dels ajuts necessaris per als més desafavorits..

Cal donar totes les eines possibles perquè els joves que han acabat amb dificultats l’etapa d’escolarització obligatòria puguin tenir opcions per a completar la seva formació i per accedir al món laboral.

D’altra banda, cal continuar compartint i eixamplant projectes i fer tot el possible per oferir alternatives assequibles i de qualitat pel que fa a aquells estudis no obligatoris per als quals hi ha una demanda evident a la nostra ciutat.

D’altra banda, i en aquest mateix sentit, demanem que des del govern de la ciutat de Figueres es lideri i s’impulsi un projecte d’excel·lència per portar el Batxillerat Internacional a casa nostra. Creiem que seria un bon complement per a l’oferta educativa de la ciutat que, a més, respondria a una demanda de tota la comarca.


ESPORT

L’esport ha de ser un eix fonamental en la vida dels ciutadans. La seva pràctica és una eina de desconnexió de problemes de tot tipus, però, per sobre de tot, també és salut.

Per això cal adaptar les nostres infraestructures a totes les edats i facilitar l’accés a les instal·lacions de la ciutat a persones que no en són usuàries habituals.

Fomentant-ne l’ús regular, independentment de l’edat, estarem dinamitzant els valors positius que representa la pràctica de l’esport, com el treball en equip, la solidaritat, la convivència, l’entreteniment, però, sobretot, i especialment entre els més joves, la formació integral de l’individu.


PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Figueres és una ciutat que ha de promocionar l’activitat econòmica i lluitar contra l’atur. Cal promocionar el comerç, el turisme i la gastronomia a l’empara de Salvador Dalí, promovent que els nostres visitants es quedin més temps i facin més despesa. Això només s’aconseguirà dignificant la ciutat en tots els seus àmbits i recuperant el centre històric fins al Rec Arnau.

Figueres ha de seguir apostant pel seva vessant industrial i de serveis amb una major potenciació dels polígons, fent-hi arribar tots els serveis d’una forma competitiva.

Per fomentar l’activitat econòmica és necessari rebaixar els impostos i taxes un 5% en 4 anys i reduir de forma dràstica la zona blava i el preu de la que es consideri imprescindible. Els figuerencs no poden seguir pagant el nivell impositiu que exigeix l’administració actual.


URBANISME

Figueres és una ciutat que ha de canviar. La volem endreçada i neta, amb les voreres, els carrers i els parcs i jardins dignes; la volem amb les rondes completades, amb el castell integrat a la ciutat, amb un bon accés a l’estació nova, amb l’avinguda Salvador Dalí com a nou bulevard comercial i social. Volem una ciutat per a les persones, amb bons parcs i jardins. Volem una ciutat amb habitatge digne que no consumeixi territori, que recicli els habitatges envellits o abandonats, que cuidi els solars i que sigui endreçada i ordenada.


SEGURETAT

Figueres és actualment una ciutat bruta i desendreçada, fet que fa augmentar la sensació d’inseguretat ja de per sí existent per l’augment de fets delictius, com el cultiu i tràfic d’estupefaents, la defraudació de fluid elèctric o delictes contra la propietat.

Cal afrontar la situació de cara i amb mà ferma. Augmentar i reordenar la Guàrdia Urbana; perseguir i denunciar els fets delictius; donar a conèixer les ordenances de civisme i convivència existents, modificant-les en allò que sigui necessari i, sobretot, fent-les complir amb un sistema de denúncia àgil i una gestió ràpida i eficaç del procediment sancionador. Només així el ciutadà conscienciat i complidor veurà compensat el seu esforç amb una actitud activa de l’administració municipal.


TRANSPARÈNCIA
 
Un Ajuntament obert totalment a l’escrutini ciutadà que faci públiques les dades que genera i que rendeixi comptes amb els ciutadans al llarg de tot el mandat.